پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اعضای هیئت علمی
دانشجویان
کارکنان
آموزش


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
افیلیشن مرکز تحقیقات درد
Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

Interventional Pain Management Training Program

The Pain Research Center (PRC) at Rasoul Akram Hospital offers a two-week training program in Interventional Pain Management. Upon completion of this program, the candidates will be awarded a certificate of completion from the above-mentioned centers which are affiliated with Iran University of Medical Sciences. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

کنفرانس علمی یک روزه کاربرد استیمولاتور نخاعی در درمان دردهای مقاوم در ستون فقرات

کاربرد استیمولاتور نخاعی در درمان دردهای مقاوم در ستون فقرات   ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

کنفرانس علمی یک روزه کاربرد بوتولینیوم توکسین در بیماریهای درد

کاربرد بوتولینیوم توکسین در بیماری های درد   ..

ادامه...
  • تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، طبقه چهارم، مرکز تحقیقات درد
    تلفن: 66515758-021
    نمابر:66515758-021
    کدپستی: 1445613131
    ایمیل: Pain.Research.Center@gmail.com