دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اعضای هیئت علمی
دانشجویان
کارکنان
آموزش


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

راهبردها و محورهای فعالیت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 
۱-    انجام  تحقیقات مستمر برای شناخت نیازهای آموزشی و پژوهشی با همکاری نهادهای اجرایی و تحقیقاتی
۲-    انجام نیازسنجی در بیماران و واحدهای ارایه دهنده خدمات، نظام‌های اجرایی، مدیریتی و تهیه بانک اطلاعاتی بیماران
۳-    تلاش در راستای تدوین پروتکل اجرایی مبتنی بر شواهد بالینی و آزمایشگاهی در حیطه ارائه خدمات درمانی، تشخیصی، و مدیریت مناسب درد حاد و مزمن
۴-    ارائه راهبردهای اقتصادی و اجتماعی در زمینه مدیریت درد به همراه انجام مشاوره های تحقیقاتی با سیاست گذاران در زمینه اداره مناسب درد
۵-    برقراری ارتباط علمی و انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نیز سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور
۶-    ارائه روش‌های پیشرفته تکنولوژی دارویی، درمانی و تشخیصی در حیطه مدیریت درد
۷-    طراحی و برگزاری سمینار، کنگره، و کارگاه در زمینه جدیدترین یافته های علوم مرتبط با طب درد
۸-    تلاش در جهت ارتقای سطح تجهیزات و فضاهای فیزیکی مناسب در حوزه ارائه خدمات طب درد

دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر